Αρσάκεια Πατρών
ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΗΜΕΡΕΣ & ΩΡΕΣ   ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ
Σχολικό έτος 2019-2020

Δείτε αναλυτικά τον πίνακα εδώ