Αρσάκεια Πατρών
Στις εργασίες τού 7ου Διεθνούς Συνεδρίου Προσομοίωσης των Συνεδριάσεων των Ηνωμένων Εθνών, που πραγματοποιήθηκε στις 3, 4 και 5 Μαρτίου 2017 στα εκπαιδευτήρια "Πλάτων", στην Αθήνα, συμμετείχαν 14 μαθητές των Αρσακείων Σχολείων Πατρών.
Στη συνάντηση συζητήθηκαν θέματα αιχμής που απασχολούν την ανθρωπότητα και προτάθηκαν τρόποι αντιμετώπισής τους. Deputy Secretary General τού συνεδρίου, που διεξήχθη στην αγγλική γλώσσα, ήταν η Μόνικα Πατριαρχέα, μαθήτρια τής Γ΄ τάξης τού Αρσακείου Λυκείου.
Τους μαθητές καθοδήγησαν και συνόδευσαν οι καθηγήτριες Αγγλικής γλώσσας κ. Κασσιανή Ελευθεριάδη και Πατρούλα Καφούσια.