Αρσάκεια Πατρών

Το Σάββατο 30 Μαρτίου 2019, και ώρα Ελλάδος 12:46 μ.μ., έλαβε χώρα σεισμός ο οποίος έγινε αισθητός στην ευρύτερη περιοχή τής Πάτρας.

Σύμφωνα με τη λύση τού Γεωδυναμικού Ινστιτούτου το μέγεθος τού σεισμού ήταν 5,3 βαθμοί τής κλίμακας Richter.
Το επίκεντρο προσδιορίστηκε στον Κορινθιακό κόλπο κοντά στο Γαλαξίδι.

Οι μαθητές τού Αρσακείου Λυκείου Πατρών Μιχάλης Διαμαντάκης, Βαγγέλης Θεοδωράτος, Θανής Θωμάς, Ανδρέας Μαρούδας, Αρετή Μωραΐτη, Μικαέλα Παυλάκη, Άγγελος Πετράκης, Κωνσταντίνος Καρούμπαλος, Αλέξανδρος Λιαρόπουλος, Φώτης Παπαδόπουλος, Κωνσταντίνος Στασινόπουλος, Άννα Τζαβέλλα και Ευγενία Τζαγκαρούλη, με την καθοδήγηση τής καθηγήτριας Πληροφορικής κ. Όλγας Σταυρουλοπούλου, στο πλαίσιο τού εκπαιδευτικού προγράμματος «School Seismology - Η Σεισμολογία στο Σχολείο και την Κοινωνία» σε συνεργασία με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο και τον υπεύθυνο Διευθυντή Ερευνών, σεισμολόγο, δρα Νικόλαο Μελή, επεξεργάστηκαν τα χαρακτηριστικά αυτού τού σεισμού.

Συγκεκεριμένα, εφάρμοσαν άσκηση εύρεσης επικέντρου με χρήση των καταγραφών από τον σταθμό 3 συνιστωσών P-Alert επιταχυνσιογράφο τού Σχολείου.
Υπολόγισαν την απόσταση τού επικέντρου από τα Αρσάκεια Σχολεία Πατρών και προσδιόρισαν την κατευθυντικότητα τού σεισμικού κύματος, δηλαδή τη διεύθυνση διάδοσής του.
Επιβεβαίωσαν την επίλυση τού Γεωδυναμικού Ινστιτούτου εκτιμώντας ότι ο σεισμός έλαβε χώρα περίπου 40 km ανατολικά των Αρσακείων Σχολείων Πατρών, στον Κορινθιακό Κόλπο κοντά στο Γαλαξίδι.
Στη συνέχεια υπολόγισαν την τιμή τής μέγιστης επιτάχυνσης που αναπτύχθηκε στην περιοχή όπου βρίσκεται ο επιταχυνσιογράφος τού Σχολείου, καθώς και τις τιμές τής επιτάχυνσης που κατέγραψαν οι υπόλοιποι σταθμοί τού Δικτύου τού Γεωδυναμικού Ινστιτούτου.
Τις τιμές αυτές τις συνέκριναν με τις τιμές τής μέγιστης επιτάχυνσης που προτείνονται από τον αντισεισμικό σχεδιασμό τού Οργανισμού Αντισεισμικής Προστασίας και επιβεβαίωσαν ότι ο αντισεισμικός κανονισμός τής χώρας μας καλύπτει πολύ υψηλά επίπεδα ασφάλειας για σεισμούς μεγαλύτερους από τον δεδομένο.
Στις ακόλουθες εικόνες παρουσιάζονται τα αποτελέσματα τής επεξεργασίας που έγινε από τους μαθητές:

Εικόνα 1: διάγραμμα από το οποίο πραγματοποιήθηκε γραφικά η εκτίμηση τής απόστασης τού επικέντρου από τον σταθμό τού Αρσακείου (περίπου 40 km) βάσει τής διαφοράς τού χρόνου άφιξης των σεισμικών κυμάτων P και S.

Εικόνα 2: χάρτης τής περιοχής (google maps) στον οποίο διαγράφεται ο κύκλος ακτίνας 40 km (απόσταση τού επικέντρου από τον σταθμό τού Αρσακείου) και η θέση στην οποία εκτιμήθηκε ότι βρίσκεται το επίκεντρο βάσει τής κατευθυντικότητας των σεισμικών κυμάτων (40 km Ανατολικά τού Αρσακείου).

Εικόνα 3: το σεισμόγραμμα (επιταχυνσιόγραμμα) στις τρεις συνιστώσες (κατακόρυφη, Βοράς- Νότος και Ανατολή-Δύση).

Εικόνα 4: πίνακας με τις τιμές τής μέγιστης επιτάχυνσης που κατέγραψε ο κάθε επιταχυνσιογράφος (ARSA: Σταθμός Αρσακείων Σχολείων Πατρών).