Αρσάκεια Πατρών

Στο τελευταίο στάδιο υλοποίησης βρίσκεται το ευρωπαϊκό πρόγραμμα "DowellScience" στο οποίο συμμετέχει και το Αρσάκειο Λύκειο Πάτρας.

Στόχος τού προγράμματος είναι η ανάπτυξη μιας εκπαιδευτικής ψηφιακής πλατφόρμας με περιεχόμενο από τις Θετικές Επιστήμες. 

Τέσσερεις εκπαιδευτικοί τού Αρσακείου Λυκείου Πατρών, οι κ. Γ. Θεοδωρόπουλος, Ν. Γιαννακόπουλος, Ν. Ηλιοπούλου και Μ. Πετράκης φιλοξενήθηκαν από το Λύκειο Machiavelli στη Φλωρεντία όπου σε συνεργασία με συναδέλφους εκπαιδευτικούς από τη Βουλγαρία και την Ιταλία θα πραγματοποιήσουν τις τελικές δοκιμές τής εφαρμογής.