Αρσάκεια Πατρών

Ιδιαίτερα ικανοποιητικά ήταν τα αποτελέσματα τής δεύτερης διεθνούς συνάντησης στο πλαίσιο τού ευρωπαϊκού προγράμματος ERASMUS+ CS4ESD για τη βιώσιμη ανάπτυξη, με τίτλο "Citizen Science for Education in Sustainable Development ".

Από την Ελλάδα συμμετέχουν στο πρόγραμμα δύο φορείς: το Τμήμα Βιολογίας τού Πανεπιστημίου Πατρών, με επιστημονική υπεύθυνη την επίκουρη καθηγήτρια κ. Μ. Πανίτσα, και το Αρσάκειο Λύκειο Πατρών, με εκπροσώπους την κ. Ν. Ηλιοπούλου, βιολόγο MSc, και τον Διευθυντή κ. Μ. Πετράκη, φυσικό PhD.

Στις εργασίες τής συνάντησης πραγματοποιήθηκε ένας απολογισμός τής πρώτης φάσης τού προγράμματος, προσδιορίστηκαν οι επόμενοι στόχοι, συζητήθηκε η σημασία τής επιστήμης των πολιτών και η αναγκαιότητα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης των μαθητών, και προγραμματίστηκαν οι επισκέψεις των μαθητικών ομάδων στο Bermeo τής Ισπανίας, στο Macynllenth τής Ουαλίας, καθώς και στην Πάτρα.