Αρσάκεια Πατρών

Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες τής διημερίδας με τίτλο "Η σεισμολογία στην εκπαίδευση και στην κοινωνία" , που διοργανώθηκε από το Αρσάκειο Λύκειο Πατρών, το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών και το Αστεροσκοπείο Αθηνών στην Εστία Επιστημών στα Αρσάκεια Σχολεία Πατρών.

Τις εργασίες τής διημερίδας παρακολούθησαν εκπαιδευτικοί τής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν στα βιωματικά εργαστήρια τα οποία οργάνωσαν καθηγητές-ερευνητές από το εξωτερικό και την Ελλάδα.

Τα συμπεράσματα τής διημερίδας συζητήθηκαν στο Αμφιθέατρο τής Εστίας Επιστημών με στόχο τη διάχυσή τους στην κοινωνία και ιδιαίτερα στην εκπαιδευτική κοινότητα και στους μαθητές.

Στη διημερίδα απηύθυναν χαιρετισμό ο Διευθυντής τού Αρσακείου Λυκείου Πατρών κ. Μ. Πετράκης, φυσικός PhD, και ο δρ Ν. Μελής, Διευθυντής Ερευνών τού Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, ο οποίος είχε και τον γενικό συντονισμό τής διημερίδας.