Αρσάκεια Πατρών

Με την επίβλεψη των εκπαιδευτικών κ. Ν. Γιαννακόπουλου (χημικού MSc,MEd) και Ν. Ηλιοπούλου (βιολόγου, ΜSc) δέκα μαθητές τής Α΄ τάξης τού Αρσακείου Λυκείου Πατρών, στις 18 Οκτωβρίου 2019, ενημερώθηκαν για την περιποίηση ενός αμπελώνα. Πρόκειται για ένα μικρό βιολογικό αμπελώνα, ο οποίος έχει δημιουργηθεί μέσα στο Αρσάκειο Θεματικό Πάρκο και έχει υιοθετηθεί από την ομάδα των μαθητών που παρακολουθούν το μάθημα Διαχείριση Φυσικών Πόρων.

Οι μαθητές ενημερώθηκαν από τον οινολόγο τής οινοποιίας Cavino Α.Ε. κ. Στέλιο Τσίρη για την αλλαγή που λαμβάνει χώρα στο αμπέλι κατά τη διάρκεια τού χειμώνα, καθώς η θερμοκρασία πέφτει και οι μέρες γίνονται συντομότερες.

Με αυτό τον τρόπο τα παιιδά γνωρίζουν βιωματικά πώς το αμπέλι διακόπτει κάθε μεταβολική διαδικασία και σταματά να παράγει ενέργεια μέσω τής φωτοσύνθεσης, μπαίνει δηλαδή σε μια διαδικασία εγκλιματισμού, όπως ακριβώς συμβαίνει και σε άλλα οικοσυστήματα.