Αρσάκεια Πατρών
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ με τίτλο «A Trainers Toolkit To Foster STEM Skills Using Microcontroller Applications», με το ακρωνύμιο RoboSTEM. Την Τετάρτη 22 Ιουλίου 2020 πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη μεταξύ των εταίρων, όπου αξιολογήθηκε η μέχρι τώρα πορεία του προγράμματος, επικαιροποιήθηκαν οι στόχοι του και προγραμματίστηκαν οι επόμενες δραστηριότητες. Το Αρσάκειο Λύκειο Πατρών εκπροσωπήθηκε από τον Καθηγητή Πληροφορικής του Σχολείου κ. Χρήστος Ζώτος (Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής, MSc/MEd) και συντονιστή του προγράμματος, ενώ στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν και οι άλλοι εταίροι του προγράμματος από τις χώρες της Ρουμανίας, Κροατίας, Πορτογαλίας, Πολωνίας και Μάλτας. Βασικός στόχος του σχεδίου είναι η ανάπτυξη εφαρμογών που σχετίζονται με τα μαθήματα θετικών επιστημών (Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας και Μαθηματικών), σύμφωνα με τα αντίστοιχα αναλυτικά προγράμματα, με τη χρήση και αξιοποίηση βασικών υλικών εκπαιδευτικής Ρομποτικής και Πληροφορικής (π.χ. Μικροελεγκτές Arduino, Τρισδιάστατη Εκτύπωση, κ.α.).
Οι μαθητές, σε συνεργασία με τους καθηγητές τους, θα έχουν τη δυνατότητα να υλοποιήσουν πολλές από τις προηγούμενες εφαρμογές στο νεοσύστατο Εργαστήριο Έξυπνων Συστημάτων ISLab (Intelligent Systems Lab) του Αρσακείου Λυκείου Πατρών.