Αρσάκεια Πατρών

Στο πλαίσιο τού ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ CS4ESD (Citizen Science for Education in Sustainable Development), το Αρσάκειο Λύκειο Πατρών, σε συνεργασία με τον Τομέα Βιολογίας Φυτών τού Τμήματος Βιολογίας τού Πανεπιστημίου Πατρών, συμμετείχε, με αναρτημένη εργασία, στο συνέδριο CS SDG (Citizen science for the Sustainable Development Goals): “Knowledge for Change: A decade of Citizen Science [2020-2030]in support of the Sustainable Development Goals”.

Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά, στο πλαίσιο τής γερμανικής προεδρίας, στο Βερολίνο στις 14 και 15 Οκτωβρίου 2020. Σε αυτό παρουσιάστηκε και αξιολογήθηκε η συμβολή τής Επιστήμης των Πολιτών στη διαμόρφωση και την επίτευξη των στόχων αειφόρου ανάπτυξης από τα Ηνωμένα Έθνη.

Την εργασία τού Αρσακείου Λυκείου Πατρών με τίτλο “Composting and Indoor Hydroponic Farming as Educational Tools Towards a Sustainable Future” παρουσίασε η συντονίστρια τού προγράμματος από την πλευρά τού Αρσακείου κ. Νικολία Ηλιοπούλου, βιολόγος.