Αρσάκεια Πατρών

Στο νέο καινοτόμο, πλήρως εξοπλισμένο εκπαιδευτικό εργαστήριο ISLab τού Αρσακείου Λυκείου Πατρών oι μαθητές θα έχουν τη δυνατότητα, με την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών, να υλοποιούν εφαρμογές στις θετικές επιστήμες μέσω τής πλατφόρμας Arduino, οι οποίες θα εντάσσονται στην εκπαιδευτική διαδικασία των αντίστοιχων μαθημάτων.

Επιπλέον το ISLab θα εξυπηρετήσει τις ανάγκες τού ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ με τον τίτλο “ROBOSTEM”, στο οποίο θα συμμετάσχει το Αρσάκειο Λύκειο μαζί με εταίρους από τη Ρουμανία, την Κροατία, την Πολωνία και τη Μάλτα.

Υπεύθυνος τού εργαστηρίου και τού προγράμματος είναι ο κ. Χρήστος Ζώτος, μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής.