Αρσάκεια Πατρών

Για δεύτερη χρονιά συνεχίζεται, το σχολικό έτος 2020-2021, μια φιλόδοξη προσπάθεια βιωματικής προσέγγισης των Φυσικών επιστημών με την υδροπονική καλλιέργεια φράουλας στο ανοικτό υδροπονικό εργαστήριο τού Αρσακείου Λυκείου Πατρών, όπου έχει εγκατασταθεί το Αρσάκειο Θεματικό Πάρκο των Αρσακείων Πατρών.

Μαθητές τής Α΄ τάξης τού Αρσακείου Λυκείου Πατρών, με την καθοδήγηση τού καθηγητή Χημείας κ. Ν. Γιαννακόπουλου, προχώρησαν στη φύτευση φυτών φράουλας.

Έτσι γνώρισαν τον τρόπο λειτουργίας μιας μικρής υδροπονικής μονάδας που συνδυάζει τη Χημεία (παραγωγή θρεπτικού ζωμού για την ανάπτυξη φυτών χωρίς χώμα), τη Φυσική (αξιοποίηση τής φυσικής ηλιακής ακτινοβολίας) και τη Βιολογία (μελέτη παραμέτρων ανάπτυξης φυτών, όπως pH και ηλεκτρική αγωγιμότητα) και αναδεικνύει τη διαθεματική προσέγγιση που πρέπει να έχουν οι μαθητές για τη διδασκαλία των Φυσικών επιστημών.

Τα παιδιά θα συνεχίσουν να παρατηρούν την εξέλιξη των φυτών μέχρι την τελική παραγωγή φράουλας, που αναμένεται στις αρχές Φεβρουαρίου 2021.

Στα πλεονεκτήματα τής υδροπονίας συγκαταλέγονται οι αυξημένες αποδόσεις, η βελτίωση τής ποιότητας τού παραγόμενου προϊόντος σε σχέση με τη συμβατική καλλιέργεια, ο πλήρης έλεγχος τής παραγωγής, ο περιορισμός των υπερλιπάνσεων, η μείωση τού κόστους παραγωγής και η ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων επιβάρυνσης τού περιβάλλοντος, αφού δεν χρησιμοποιούνται πλέον ζιζανιοκτόνα και χημικά απολυμαντικά εδάφους.

Υποστηρικτές σε αυτή την προσπάθεια είναι οι κ. Γ. Γκούμας (τεχνολόγος γεωπόνος) και Δ. Ζαβός (γεωπόνος).