Αρσάκεια Πατρών

Μια ιδιαίτερη ενδιαφέρουσα διάλεξη είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν, την Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2020, οι μαθητές τής Α΄ τάξης τού Αρσακείου Λυκείου Πατρών από την αν. καθηγήτρια τού Tμήματος Ιατρικής τού Πανεπιστημίου Πατρών και αιματολόγο τής Παθολογικής Κλινικής τού ΠΓΝΠ κ. Έλενα Σολωμού.

Το θέμα τής παρουσίασης «Μετάγγιση αίματος» επιλέχθηκε με βάση το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών τής Α΄ Λυκείου και στο πλαίσιο τής διδασκαλίας τού κυκλοφορικού συστήματος τού ανθρώπου.

Πιο αναλυτικά, η κ. Σολωμού αναφέρθηκε στη σύσταση τού αίματος, στον ρόλο των ομάδων αίματος, στη μετάγγιση, καθώς και στις πιθανές επιπλοκές.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην εθελοντική αιμοδοσία που αποτελεί την έμπρακτη έκφραση κοινωνικής αλληλεγγύης.

Στο τέλος τής παρουσίασης οι μαθητές έθεσαν στην κ. Σολωμού ερωτήσεις, αποδεικνύοντας την ευαισθησία τους σε αυτό το σημαντικό θέμα.

Την οργάνωση τής δραστηριότητας ανέλαβε η βιολόγος κ. Ν. Ηλιοπούλου.