Αρσάκεια Πατρών

Ένα καινοτόμο διαδραστικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα εφαρμόζεται στο Αρσάκειο Λύκειο Πατρών.

Το πρόγραμμα καταρτίστηκε σε συνεργασία με την Εστία Επιστημών και εντάσσεται στην εκπαιδευτική διαδικασία των Α΄ και Β΄ τάξεων.

Η επιλογή των θεμάτων έγινε με βάση το αναλυτικό πρόγραμμα των μαθημάτων τής Φυσικής, των Μαθηματικών και τής Πληροφορικής

Η επιστημονική ομάδα τής Εστίας που θα υποστηρίξει το πρόγραμμα αποτελείται από τους εκπαιδευτικούς τού Σχολείου Α. Ψήνα, Η. Καραδήμα, Γ. Θεοδωρόπουλο, Κ. Καρδαράκο και Χ. Ζώτο, και από την επιστημονική ομάδα τής Εστίας με τους Χ. Δημοπούλου, Α. Ματθαίου και Κ. Κάτσιο.