Αρσάκεια Πατρών

Την Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου 2021 οι μαθητές τής Β΄ τάξης τού Αρσακείου Λυκείου Πατρών υποδέχθηκαν στην ψηφιακή τους τάξη την κ. Μαρία Πανίτσα, επικ. καθηγήτρια στο Τμήμα Βιολογίας τού Πανεπιστημίου Πατρών.

Η διάλεξη εντάσσεται στον κύκλο ομιλιών που διοργανώνει το Σχολείο και προγραμματίστηκε στο πλαίσιο τού Προγράμματος Σπουδών τού μαθήματος τής Βιολογίας. Τύτλος τής ομιλίας ήταν «Βιοποικιλότητα και η επιστήμη των πολιτών».

Πιο αναλυτικά, το περιεχόμενο τής διάλεξης διαρθρώθηκε σε 3 βασικά μέρη: 1) στην ανάλυση τής έννοιας τής βιοποικιλότητας και των επιπέδων της, 2) στην περιγραφή των πιέσεων/απειλών για τη βιοποικιλότητα και των συνεπειών τους στο φυσικό περιβάλλον και στην ευημερία τού ανθρώπου, καθώς και 3) στην ανάδειξη τής ανάγκης για την προστασία και την αειφορική διαχείριση τής βιοποικιλότητας με έμφαση στη συνεισφορά τής «επιστήμης των πολιτών».

Επισημαίνεται ότι το Αρσάκειο Λύκειο Πατρών συνεργάζεται με το Εργαστήριο Βοτανικής τού Τομέα Βιολογίας Φυτών τού Τμήματος Βιολογίας στο πλαίσιο τού ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus + “ Citizen Science for Education in Sustainable Development (CS4ESD)” με επιστημονικά υπεύθυνη την κ. Πανίτσα.

Η δράση συντονίστηκε από την εκπαιδευτικό κ. Ν. Ηλιοπούλου, βιολόγο MSc.