Αρσάκεια Πατρών

Οι μαθητές τής Α΄ τάξης τού Αρσακείου Λυκείου Πατρών, την Παρασκευή 2 Απριλίου 2021, παρακολούθησαν τηλεδιάλεξη με θέμα τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (Energy on the Go).

Με μια σύντομη παρουσίαση τα παιδιά ενημερώθηκαν για τις συμβατικές και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τον ρόλο τους στην προστασία τού περιβάλλοντος και τη συμβολή τους στη βιώσιμη ανάπτυξη.

Η συγκεκριμένη δράση εντάσσεται στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Εrasmus+ με τίτλο “Energy Resources for Sustainability” στο οποίο συμμετέχει το Αρσάκειο Λύκειο Πατρών σε συνεργασία με το Πειραματικό Λύκειο Μυτιλήνης τού Πανεπιστημίου Αιγαίου και σχολεία από την Ισπανία και την Πορτογαλία.

Η διάλεξη πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας κ. Παπαϊωάννου Ιωάννα και την Enel Green Power Hellas.