Αρσάκεια Πατρών

Δεκαεπτά  μαθητές τής Α΄τάξης τού Αρσακείου Λυκείου Πατρών συμμετείχαν σε ερευνητικό πρόγραμμα (project) με θέμα «Δικαιώματα τού Παιδιού και Τεχνητή Νοημοσύνη (ΔΙΚΑΙΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΡΟΜΠΟΤ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ - ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ)».

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από το Κοινό Κέντρο Ερευνών τής Ευρωπαϊκής Ένωσης (Joint Research Center), που εδρεύει στη Σεβίλλη τής Ισπανίας, σε συνεργασία με τη UNICEF-ΝΕW YORK από τις ΗΠΑ και το HONDA Research Institute Japan -ΤΟΚΥΟ από την Ιαπωνία.

Η έρευνα συντονίστηκε από την κ. Β. Χαρίση, Research Scientist στο JRC.

Πρόκειται για την πιλοτική φάση ενός project με τίτλο "Policy Guidance on AI for Children: Pilot testing and case studies" για το οποίο εργάστηκαν μαζί με την κ. Χαρίση οι εκπαιδευτικοί κ. Χρήστος Ζώτος, καθηγητής Πληροφορικής, ΜSc, και Νίκος Γιαννακόπουλος, χημικός, MSc-MEd.

Η έρευνα ήταν χωρισμένη σε τέσσερεις ενότητες που υλοποιήθηκαν στο I.S.LAB (Intelligent System Laboratory) τού Αρσακείου Λυκείου Πατρών.

Με τη συμμετοχή των μαθητών σε αυτό το πρόγραμμα παρέχεται η δυνατότητα στους επιστήμονες να κατανοήσουν τις απόψεις των παιδιών για τα δικαιώματά τους στο πλαίσιο τής Τεχνητής Νοημοσύνης, με ιδιαίτερη έμφαση στη Ρομποτική.

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν παιδιά από τέσσερα εκπαιδευτικά ιδρύματα τεσσάρων χωρών παγκοσμίωςΕλλάδας, Ιαπωνίας, Ουγκάντας και Ηνωμένων Πολιτειών τής Αμερικής.

Για το Αρσάκειο Λύκειο Πατρών είναι ιδιαίτερα τιμητικό να συμμετέχει σε παγκόσμιες ερευνητικές δράσεις που προάγουν τη δημιουργική σκέψη των μαθητών στο πλαίσιο τής επιστημονικής έρευνας και βρίσκονται στην αιχμή τής επιστήμης τού μέλλοντος που είναι η ψηφιακή τεχνολογία στην μετά 5G εποχή.