Αρσάκεια Πατρών

Στο πλαίσιο τού ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus “ROBOSTEM” πραγματοποιήθηκε, στις 29 Ιουνίου 2021,  διεθνής συνάντηση με τη συμμετοχή εταίρων από τη Ρουμανία, τη Μάλτα, την Πολωνία, την Κροατία, την Πορτογαλία και την Ελλάδα.


Η ελληνική ομάδα παρουσίασε εφαρμογές σχετικές με τις Φυσικές επιστήμες, οι οποίες υλοποιήθηκαν στο νέο εργαστήριο τού Αρσακείου Λυκείου Πατρών, το ΙSLab, και αναμένεται να ενταχθούν στο αναλυτικό πρόγραμμα των αντίστοιχων μαθημάτων.
Υπεύθυνος τού προγράμματος ήταν ο καθηγητής κ. Χ. Ζώτος.