Αρσάκεια Πατρών

Λίγο πριν από τη λήξη τής σχολικής χρονιάς 2020-2021, οι μαθητές των Α΄ και Β΄ τάξεων τού Αρσακείου Λυκείου Πατρών είχαν την ευκαιρία να λάβουν μέρος σε διαδραστικές δραστηριότητες στο πλαίσιο τού ευρωπαϊκού προγράμματοςErasmus με τίτλο "KEYCODE".


Οι μαθητές, με την καθοδήγηση των καθηγητών τους, επιμελήθηκαν τη δημιουργία βίντεο, στα Αγγλικά και στα Ελληνικά, με τους ίδιους πρωταγωνιστές σε δράσεις που περιελάμβαναν δραματοποίηση ποιήματος, καθώς και σε βιωματικά παιχνίδια ρόλων.
Τα παιδιά προετοιμάστηκαν και εργάστηκαν ομαδοσυνεργατικά, προβληματίστηκαν, αμφισβήτησαν, αναστοχάστηκαν και ευαισθητοποιήθηκαν.
Οι εποικοδομητικές αυτές δράσεις έχουν στόχο να αφυπνίσουν τους μαθητές σχετικά τις συνθήκες και τους φόβους που αντιμετωπίζουν οι πρόσφυγες, καθώς και να τους εμφυσήσουν τις αξίες τής ενσυναίσθησης, τού σεβασμού στη διαφορετικότητα, τής αλληλεγγύης και τής αλληλοβοήθειας. Αποσκοπούν επίσης και στην όξυνση τού κριτικού πνεύματος των μαθητών ως ενεργών πολιτών τού μέλλοντος.
Τις δραστηριότητες επιμελήθηκαν οι εκπαιδευτικοί κ. Γ. Μ. Αθανασοπούλου, Α. Χαλκίδη, Σ. Διαμαντοπούλου, Ρ. Δημητροπούλου, Χ. Ζώτος. Υπεύθυνη τού προγράμματος ήταν η κ. Π. Καφούσια.