Αρσάκεια Πατρών


Στις 15 Σεπτεμβρίου 2021 ολοκληρώθηκε το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus“Citizen Science for Education in Sustainable Development”.

Το συγκεκριμένο έργο, διάρκειας τριών ετών (2018-2021), εντάχθηκε στο σύνολο δράσεων τής Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αειφόρο ανάπτυξη και συνέβαλε στην:

• Ευαισθητοποίηση των συμμετεχόντων σε θέματα αειφόρου ανάπτυξης.

• Ενθάρρυνση των νέων να εξετάσουν τους στόχους τής βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (SDG)

• Ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων από τους μαθητές και τη χρησιμοποίηση των «έξυπνων συσκευών» για την
  καταγραφή τής περιβαλλοντικής πληροφορίας.

• Αναζήτηση καινοτόμων προσεγγίσεων στην Τεχνολογία, τη Μηχανική και τα Μαθηματικά.

• Προώθηση τής κινητικότητας στους νέους.

Τα δεδομένα τού προγράμματος αξιοποιήθηκαν από την ελληνική ομάδα που συμμετείχε στο πρόγραμμα, τον Τομέα Βιολογίας Φυτών τού Τμήματος Βιολογίας τού Πανεπιστημίου Πατρών, με υπεύθυνη την αν. καθηγήτρια κ. Μαρία Πανίτσα,  σε συνεργασία με το Αρσάκειο Λύκειο Πατρών, με υπεύθυνη εκπαιδευτικό τη βιολόγο κ. Νικολία Ηλιοπούλου, και παρουσιάστηκαν στα διεθνή επιστημονικά συνέδρια CS SDG: "Citizen science for the Sustainable Development Goals", Berlin, 14-15 October 2020, και CitSci virtual"Local, Global, Connected", May 2021, και σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά (πατήστε εδώ).