Αρσάκεια Πατρών

Το Αρσάκειο Λύκειο Πατρών συμμετείχε, από τις 6 έως τις 10 Σεπτεμβρίου 2021, στο επιμορφωτικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα "KeyCode", που διεξήχθη στο Πανεπιστήμιο τής Σιένα.
Κατά τη διάρκεια τής επιμορφωτικής εβδομάδας, αφού έγιναν σαφείς οι στόχοι και η μεθοδολογία τού προγράμματος με έμφαση στη βάση δεδομένων τού "KeyCode" από τις υπεύθυνες καθηγήτριες τού Πανεπιστημίου κ. Alessandra Viviani και Fiora Biag, ακολούθησαν ομαδικές και ατομικές δραστηριότητες με θεωρητικό αλλά, κυρίως, βιωματικό περιεχόμενο σχετικό με τη συναισθηματική νοημοσύνη, το βασικό  θέμα τού προγράμματος.

Ακολούθησαν διαλέξεις και συζητήσεις με θέμα το δικαίωμα στην ισότιμη συμμετοχή στην εκπαίδευση και την προστασία από κάθε είδους βία και διάκριση, τις αξίες τής Ευρωπαϊκής Ένωσης, και πώς αυτές μπορούν να καλλιεργηθούν μέσα από το σχολείο, και τέλος την ενσυναίσθηση, και πώς αυτή μπορεί να αναπτυχθεί μέσα από την εκπαίδευση.

Το επόμενο χρονικό διάστημα θα ακολουθήσει πιλοτική εφαρμογή τού προγράμματος με τη συμμετοχή των μαθητών τής Α΄ και Β΄ τάξης τού Αρσακείου Λυκείου Πατρών.

Στο πρόγραμμα έλαβαν μέρος και εκπαιδευτικοί από τη Γαλλία, τη Ρουμανία και την Ιταλία.

Το Αρσάκειο Λύκειο Πατρών εκπροσώπησαν οι καθηγήτριες κ. Ρ. Διαμαντοπούλου, Ρ. Δημητροπούλου και Τζ. Αθανασοπούλου.