Αρσάκεια Πατρών

Ο κ. Παύλος Κόντος, καθηγητής και Πρόεδρος τού Τμήματος Φιλοσοφίας τού Πανεπιστημίου Πατρών, την Παρασκευή 1η Οκτωβρίου 2021, επισκέφθηκε το Αρσάκειο Λύκειο Πατρών και συνομίλησε με τους μαθητές τής Β΄τάξης.

Το γενικό θέμα ήταν «πόσο (τι) μυαλό χρειάζεσαι για να είσαι καλός άνθρωπος;»

Ο διάλογος με τους μαθητές, βασισμένος σε μια σειρά από παραδείγματα ή ηθικά διλήμματα, σκοπό είχε να τους εισαγάγει στο ερώτημα ποια μορφή γνώσης εμπεριέχεται στην ηθική μας συμπεριφορά.

Με άλλα λόγια, σε τι συνίσταται ο «πρακτικός λόγος».

Τα ερωτήματα που αναλύθηκαν ήταν, μεταξύ άλλων, ποια κριτήρια θα χρησιμοποιήσουμε για να χαρακτηρίσουμε μια ηθική επιλογή ως ορθή και πώς λειτουργεί ο πρακτικός λόγος σε σχέση με την εύρεση, κατανόηση και εφαρμογή αυτών των κριτηρίων.

Οι απαντήσεις που δόθηκαν εντάχθηκαν στα τρία μεγάλα ρεύματα τής ηθικής σκέψης στον δυτικό κόσμο, τον "Ωφελιμισμό", την "Καντιανή Ηθική" και την "Αριστοτελική Ηθική".

Ο κ. Κόντος δεν έκρυψε την προτίμησή του για την τελευταία.

Απο την πλευρά τους οι μαθητές συνάντησαν δυσκολία στο να κατανοήσουν πώς είναι δυνατόν να επικαλείται κανείς κάτι τόσο μακρινό για να αντιμετωπίσει τη σύγχρονη αντίληψη για την ηθική μας ζωή...

Ο συντονισμός της δράσης ήταν πρωτοβουλία τής εκπαιδευτικού κ. Β. Παναγοπούλου.