Αρσάκεια Πατρών

Την Τετάρτη 27 Οκτωβρίου 2021 ομάδα μαθητών και εκπαιδευτικών από την Ελλάδα, την Πορτογαλία και την Ισπανία, που συμμετέχουν στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+“Energy Resources for Sustainability” (πατήστε εδώ), επισκέφθηκαν το Αιολικό Πάρκο Κουρομάντρι-Ριγανόλακκα τής εταιρείας Volterra, μέλους τού κατασκευαστικού ομίλου ΑΒΑΞ, που βρίσκεται στην περιοχή τής Ναυπακτίας στον νομό Αιτωλοακαρνανίας, και ενημερώθηκαν από τον εκπρόσωπο τής εταιρείας κ. Γ. Μάντζαρη, μηχανολόγο-μηχανικό, και τον κ. Γ. Κολομόνδο, Διευθυντή Έργου τής εταιρείας ΑΒΑΞ Α.Ε. για τον τρόπο λειτουργίας μιας ανεμογεννήτριας και τα περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη μιας περιοχής από την ανάπτυξη τής αιολικής ενέργειας.Συγκεκριμένα πέντε μαθητές του Αρσακείου Γενικού Λυκείου Πατρών, με συνοδό εκπαιδευτικό τον κ. Ν. Γιαννακόπουλο, μαζί με δεκαπέντε μαθητές και έξι εκπαιδευτικούς, συνολικά, από την Ελλάδα (Πειραματικό Λύκειο Πανεπιστημίου Αιγαίου, Λέσβος-Μυτιλήνη), την Πορτογαλία (Αgrupamendo De Escolas de Arouka) και την Ισπανία (Ies Campos de Amaya-Villadiego) διαπίστωσαν με τρόπο βιωματικό και άμεσο πώς επιτυγχάνεται η εκμετάλλευση τού ανέμου δίχως εκπομπή ρύπων, πώς παράγεται η ηλεκτρική ενέργεια και πώς διοχετεύεται στο δίκτυο προς κατανάλωση.

Η ενέργεια αυτή χαρακτηρίζεται «ήπια μορφή ενέργειας» καθώς οι επιπτώσεις στο περιβάλλον είναι μικρές σε σύγκριση με τα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από συμβατικά καύσιμα.

Τέλος, στους μαθητές μοιράστηκαν ειδικά ενημερωτικά φυλλάδια για τον τρόπο λειτουργίας μιας ανεμογεννήτριας, την ενεργειακή ικανότητα τού αιολικού πάρκου και την απόσβεση των πηγών διοξειδίου τού άνθρακα (CO2).

Να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια τής επίσκεψης τηρήθηκαν όλα τα μέτρα προστασίας για την ασφάλεια των συμμετεχόντων, με χρήση κράνους και γιλέκων, ενώ τηρήθηκαν και όλα τα μέτρα πρόληψης κατά τής Covid-19.

Για περισσότερες πληροφορίες για την ανάπτυξη των αιολικών πάρκων πατήστε εδώ.