Αρσάκεια Πατρών

Ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση των ανιχνευτών τής κοσμικής ακτινοβολίας στο Αρσάκειο Θεματικό Πάρκο!

Η δραστηριότητα είναι αποτέλεσμα τής συνεργασίας τού Αρσακείου Λυκείου Πατρών με τη Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας τού ΕΑΠ, και με υπεύθυνο τον αναπλ. καθηγητή κ. Αντώνιο Λέισο.

Σκοπός τού προγράμματος είναι η ανίχνευση κοσμικών ακτίνων, η επεξεργασία των δεδομένων από τους μαθητές, καθώς και η εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων σχετικά με τη φύση των υποατομικών σωματιδίων και τη σχέση τους με τη δομή τού σύμπαντος.

Αρχικά οι μαθητές θα ενημερωθούν από τους υπεύθυνους καθηγητές τού ΕΑΠ, θα κατασκευάσουν τον δικό τους ανιχνευτή και στη συνέχεια, σε ομάδες, θα συλλέγουν και θα επεξεργάζονται τα δεδομένα από τους ανιχνευτές.

Στο επόμενο χρονικό διάστημα οι πληροφορίες από όλες τις δραστηριότητες τού θεματικού πάρκου θα είναι προσβάσιμες στα μέλη τής εκπαιδευτικής κοινότητας μέσω ειδικής ιστοσελίδας.

Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί: κ. Αναστάσιος Ψήνας, φυσικός, PhD, και Ηλίας Καραδήμας, φυσικός, MSc.