Αρσάκεια Πατρών

Την Τετάρτη 22 Δεκεμβρίου 2021 πραγματοποιήθηκε, σε αίθουσες τού Αρσακείου Λυκείου Πατρών, θεατροπαιδαγωγικό πρόγραμμα τού Δημοτικού Μουσείου Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος, με τίτλο «Σπόροι Σοφίας για Πόρτες Ανοιχτές» από τη θεατροπαιδαγωγό κ. Γιούλη Δούβου.

Το πρόγραμμα αφορούσε σε μαθητές τής Β΄τάξης και την πρωτοβουλία τής εκδήλωσης είχε η φιλόλογος κ. Λ. Αναστασοπούλου.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ένα σύνολο δράσεων, οι οποίες υλοποιούνται σύμφωνα με την αρχή τής αυτενέργειας, τής διερεύνησης και τής συμμετοχικής-ενεργητικής μάθησης.

Στο Δημοτικό Μουσείο Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος, το οποίο διασώζει τις ιστορικές μνήμες τού ναζιστικού εγκλήματος τής 13ης Δεκεμβρίου 1943, πραγματοποιούνται θεατροπαιδαγωγικά προγράμματα για μαθητές, βασισμένα σε σύγχρονες επιστημονικές, παιδαγωγικές μεθόδους και τεχνικές τής δραματικής τέχνης στην εκπαίδευση.

Όπως είναι γνωστό, η διδασκαλία τού μαθήματος τής Ιστορίας σε πρωτογενείς χώρους ιστορικής αξίας, όπως ο Τόπος Θυσίας και το Δημοτικό Μουσείο Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος, ενισχύει την καλύτερη μετάδοση και αποτελεσματικότερη κατάκτηση τής ιστορικής γνώσης.

Το πρόγραμμα  παρακολούθησαν οι μαθητές με μεγάλο ενθουσιασμό.