Αρσάκεια Πατρών

Την Πέμπτη και Παρασκευή 13 και 14 Ιανουαρίου 2022 πραγματοποιήθηκε η τρίτη διαδικτυακή συνάντηση μεταξύ των εταίρων τού προγράμματος Erasmus+ "Keycode" (2020-1-FR01-080108), στην οποία συμμετείχε και το Αρσάκειο Λύκειο Πατρών.

Στη συνάντηση, στην οποία συμμετείχαν καθηγητές από Γαλλία, Ιταλία, Ρουμανία, Σλοβενία και Ελλάδα, έγινε ανασκόπηση των πεπραγμένων στο πλαίσιο τού προγράμματος, τη δημιουργία βάσης δεδομένων με εκπαιδευτικές δραστηριότητες που στόχο έχουν την καλλιέργεια τής ενσυναίσθησης στους εφήβους και την ευαισθητοποίηση τους σχετικά με θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ευρωπαϊκής ιθαγένειας, τη δημιουργία καναλιού στο YouTube με σχετικά βίντεο που έχουν δημιουργηθεί από μαθητές και καθηγητές, κ.ά.

Στη συνέχεια έγινε παρουσίαση και σχεδιάστηκε χρονοδιάγραμμα για τα επόμενα βήματα των εργασιών που πρόκειται να πραγματοποιηθούν από τις συνεργαζόμενες χώρες και αφορούν στη δημιουργία κατευθυντήριων γραμμών που αποσκοπούν στην αύξηση τής αποτελεσματικότητας των σχεδιασμένων δραστηριοτήτων.

Το Αρσάκειο Λύκειο Πατρών εκπροσώπησε η καθηγήτρια Αγγλικών κ. Πατρούλα Καφούσια.