Αρσάκεια Πατρών

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες για την έναρξη τού πολύ σημαντικού ευρωπαϊκού έργου ERASMUS "POSITIVE": Prevention Of Stress by exploITing an Innovative Virtual Environment, που σχετίζεται με την αναγνώριση και διαχείριση τού άγχους από τους μαθητές.

Ιδιαίτερα στη βαθμίδα τού λυκείου οι πηγές άγχους ποικίλουν και ένα κατάλληλο ψηφιακό εργαλείο θα αποτελούσε σημαντική βοήθεια για τη διαχείρισή του.

Στη σύμπραξη συμμετέχουν σχολεία και πανεπιστήμια από τέσσερεις ευρωπαϊκές χώρες και εκ μέρους τού Αρσακείου Λυκείου Πατρών στη διαδικτυακή συνάντηση συμμετείχαν οι εκπαιδευτικοί κ. Θεοδωρόπουλος Γεώργιος και Πετράκης Μάνος.