Αρσάκεια Πατρών

Την Παρασκευή 15 Απριλίου 2022 πραγματοποιήθηκε η πρώτη διαδικτυακή συνάντηση των Ελλήνων εταίρων που συμμετέχουν στο ευρωπαϊκό έργο ERASMUS+ “POSITIVE: Prevention Of Stress by exploITing an Innovative Virtual Environment”, το οποίο στοχεύει στη δημιουργία μιας ψηφιακής πλατφόρμας, με τη βοήθεια τής οποίας ο μαθητής θα μπορεί με παιγνιδιώδη τρόπο και σε ένα εικονικό περιβάλλον να αναγνωρίζει και να διαχειρίζεται το άγχος του.

Στη συνάντηση από το Αρσάκειο Λύκειο Πατρών συμμετείχαν οι εκπαιδευτικοί και μέλη τής παιδαγωγικής ομάδας τού προγράμματος κ. Μάνος Πετράκης, Γεώργιος Θεοδωρόπουλος, Νικολία Ηλιοπούλου (contact person) και Ρεγγίνα Δημητροπούλου και από το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής τής Πολυτεχνικής Σχολής τού Πανεπιστημίου Πατρών ο Διευθυντής τού Εργαστηρίου Ποιότητας Λογισμικού και Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου-Υπολογιστή τού Τμήματος Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής κ. Μιχαήλ Ξένος και οι συνεργάτες του κ. Μαρία Μαργώση και Ανδρέας Μαλλάς.

Στην ομάδα Focus Group συμμετείχε επίσης η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου (Σ.Ε.Ε.) Δυτικής Ελλάδας κ. Αθανασία Μπαλωμένου.

Από τη συζήτηση που ακολούθησε προέκυψαν συμπεράσματα σχετικά με τις πηγές τού μαθητικού άγχους και τους τρόπους αντιμετώπισής του, με σκοπό να συμπεριληφθούν στον σχεδιασμό τής πλατφόρμας.

Αντίστοιχες συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν και από τους εταίρους άλλων χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.