Αρσάκεια Πατρών

Την Παρασκευή 13 Ιανουαρίου 2023 ομάδα Φυσικών των Αρσακείων-Τοσιτσείων Εκάλης, αποτελούμενη από τους εκπαιδευτικούς κ. Φιλιππάτο Γεράσιμο, Παραρά Αυγουστίνα, Δευτεραίο Χρήστο και Δημοπούλου Γεωργία, παρουσίασε και περιέγραψε λεπτομερώς σε συναδέλφους τους, οι οποίοι διδάσκουν το μάθημα Φυσικής Θετικού Προσανατολισμού τής Γ΄ τάξης, την πειραματική διαδικασία τού φωτοηλεκτρικού φαινομένου και τον τρόπο προσδιορισμού τής σταθεράς τού Planck.

H παρουσίαση έγινε με πρωτοβουλία τού Συντονιστή Φυσικών Επιστημών τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας κ. Μάνου Πετράκη, και Διευθυντή τού Αρσακείου Λυκείου Πατρών, με αφορμή την ενσωμάτωση τού κεφαλαίου τής κβαντομηχανικής στην εξεταστέα ύλη τού σχετικού μαθήματος.