Αρσάκεια Πατρών

Διεθνής συνάντηση πραγματοποιήθηκε, στο πλαίσιο τού ERASMUS+ POSITIVE“Prevention Of Stress by exploITing an Innovative Virtual Environment”, στο Πανεπιστήμιο ISMAI τού Πόρτο (Πορτογαλία) στις 4 και 5 Μαΐου 2023.

Στη συνάντηση από το Αρσάκειο Λύκειο Πάτρας συμμετείχε ο Διευθυντής κ. Μάνος Πετράκης.

Η ατζέντα περιελάμβανε:

Επισκόπηση τού έργου (Οι δύο δραστηριότητες διάχυσης τού έργου από το Αρσάκειο Λύκειο, τον Σεπτέμβριο 2022 και Απρίλιο 2023).

Εφαρμογή τής β΄ έκδοσης τού έργου, καθώς και η ανατροφοδότηση από τη χρήση των σεναρίων 6 και 7.

Μετάφραση τού εγχειριδίου, εκτενής και συνοπτική, σε όλες τις γλώσσες των εταίρων.

Μετάφραση των σεναρίων.

Σύγκριση των αποτελεσμάτων μεταξύ τής έκδοσης Α΄ και Β΄ (για όσους το είχαν πραγματοποιήσει).

Δημιουργία τού δεύτερου διαφημιστικού βίντεο από το Πανεπιστήμιο Πατρών.

Δημοσίευση δύο επιστημονικών εργασιών.

Πολλαπλασιασμό των ακολούθων στο Instagram, το Facebook και το YouTube.

Οικονομικά θέματα.


image001