Αρσάκεια Πατρών

Το ευρωπαϊκό έργο ERASMUS+ RAISE (Raising environmental knowledge & awareness through an innovative virtual environment) συμβάλλει στην ενίσχυση τής περιβαλλοντικής γνώσης των μαθητών και στη μεγιστοποίηση τής ευαισθησίας τους μέσω τής χρήσης ενός εικονικού περιβάλλοντος.

Χρησιμοποιώντας καινοτόμα τεχνολογικά εργαλεία στοχεύουμε  στο Αρσάκειο Λύκειο Πατρών οι μαθητές να μετέχουν σε ελκυστικές μαθησιακές εμπειρίες και ως ενεργοί πολίτες να συνεισφέρουν στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα.