Αρσάκεια Πατρών

Πραγματοποιήθηκε διεθνής συνάντηση στο Πόρτο τής Πορτογαλίας, στις 29-30 Ιουνίου 2023, στο πλαίο τού ERASMUS+ GameWork: "A gamified environment for organising and doing homework". 

Η ατζέντα τής συνάντησης περιελάμβανε:

(α) Αξιολόγηση τής μέχρι τώρα πορείας τού προγράμματος και, ιδιαίτερα, τής υλοποίησης τής Β΄ έκδοσης τής πλατφόρμας.

(β) Μηχανισμούς περεταίρω διάχυσης τού έργου.

(γ) Σύγκριση των αποτελεσμάτων μεταξύ των Α΄ και Β΄ εκδόσεων τής ψηφιακής πλατφόρμας.

Στη συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο ISMAI στο Πόρτο, συμμετείχε επίσης το Πανεπιστήμιο Πατρών και δύο σχολεία από τη Λιθουανία και την Πορτογαλία, αντίστοιχα.

Το Αρσάκειο Λύκειο Πάτρας εκπροσωπήθηκε στη συνάντηση από τον εκπαιδευτικό κ. Ηλία Καραδήμα, φυσικό, MSc.