Αρσάκεια Πατρών

Mε απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκε διεθνής συνάντηση στο Πόρτο της Πορτογαλίας, στις 18-19 Σεπτεμβρίου 2023, στο πλαίσιο τού ευρωπαϊκού έργου Erasmus+ Raise: "Raising environmental knowledge & awareness through an innovative virtual environment".

Η ατζέντα τής συνάντησης περιελάμβανε:

(α) Αξιολόγηση τής μέχρι τώρα πορείας τού προγράμματος.

(β) Μηχανισμούς περαιτέρω διάχυσης τού έργου.

(γ) Προγραμματισμό για την υλοποίηση των υπολοίπων εργασιών τού προγράμματος, όπως η πιλοτική εφαρμογή τού προγράμματος σε ομάδες μαθητών.

Στη συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο ISMAI στο Πόρτο, συμμετείχε επίσης το Πανεπιστήμιο Πατρών και δύο σχολεία από την Ιταλία και την Πορτογαλία, αντίστοιχα.

Το Αρσάκειο Λύκειο Πάτρας εκπροσωπήθηκε στη συνάντηση από τον εκπαιδευτικό κ. Νικόλαο Γιαννακόπουλο, χημικό MSc-ΜΕd.