Αρσάκεια Πατρών

Τη Δευτέρα 11 Μαρτίου 2024, στο πλαίσιο τής Πανελλήνιας Ημέρας Χημείας, με την υποστήριξη τού Συντονιστή Φυσικών Επιστημών των Αρσακείων Σχολείων τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας και των Διευθύνσεων των Σχολείων και με υπεύθυνους εκπαιδευτικούς τους χημικούς των Αρσακείων Σχολείων Πατρών κ. Γιαννακόπουλο Νικόλαο και Γιαννακόπουλο Ανδρέα, προγραμματίστηκαν δραστηριότητες στις οποίες συμμετείχαν μαθητές από όλες τις βαθμίδες των Σχολείων.

Οι δραστηριότητες πραγματοποιήθηκαν στο Εργαστήριο Χημείας και περιελάμβαναν ενημέρωση των μαθητών τής Γ΄ Λυκείου για τη σημασία τής Χημείας στη ζωή και στην επιστήμη, καθώς και για τις επαγγελματικές προοπτικές των αποφοίτων από τα Πανεπιστημιακά Τμήματα Χημείας, από τον κ. Μαστρογιαννόπουλο Βασίλειο, εκπρόσωπο τού παραρτήματος τής ΕΕΧ στην Αχαΐα και στη Δυτική Ελλάδα.

Επίσης, μαθητές τής Γ΄ Λυκείου έγιναν "δόκιμοι χημικοί" και, υπό την επίβλεψη τού καθηγητή Χημείας κ. Νικόλαου Γιαννακόπουλου παρουσίασαν πειράματα χημείας σε μαθητές τής Α΄ Γυμνασίου και τής Στ΄ Δημοτικού. Ενώ το Θετικό Τμήμα τής Γ΄ Λυκείου κατασκέυασε  πρωτότυπο περιοδικό πίνακα από κερί.

Μαθητές τής Β΄ Λυκείου, με ευθύνη τού χημικού κ. Ανδρέα Γιαννακόπουλου, πραγματοποίησαν μια διαθεματική προσέγγιση στο κεφάλαιο των αλκοολών. Στόχοι τής προσέγγισης αυτής ήταν :

(α) Να ξεχωρίζουν από ένα σύνολο αλκοολών ποιες είναι πρωτοταγείς, ποιες δευτεροταγείς και ποιες τριτοταγείς.
(β) Να αναφέρουν τις σημαντικότερες παρασκευές και χημικές ιδιότητες των κορεσμένων μονοσθενών αλκοολών (ειδικότερα τής αιθανόλης), γράφοντας τις αντίστοιχες χημικές εξισώσεις.
(γ) Να εκτελούν πειραματικές δοκιμασίες σχετικές με όσα έμαθαν στη θεωρία.
(δ) Να ενημερωθούν σχετικά με την επίδραση τής αιθανόλης στον οργανισμό.

Σε πρώτη φάση οι μαθητές συμπλήρωσαν θεωρητικές ασκήσεις και αντιδράσεις με βάση την θεωρία τού κεφαλαίου, όπως είχε παρουσιαστεί από τον διδάσκοντα. Σε δεύτερη φάση χωρίστηκαν σε ομάδες, ακολούθησαν τις πειραματικές οδηγίες και εκτέλεσαν πειράματα οξείδωσης τής αιθανόλης, συζητώντας με τον διδάσκοντα τις πειραματικές τους παρατηρήσεις και αναλύοντας πιθανά σφάλματα. Το φύλλο εργασίας και η πειραματική προσπάθεια των μαθητών θα ολοκληρωθούν σε δεύτερη διδακτική ώρα, με την απόσταξη σε κρασί, τη μέτρηση των αλκοολικών βαθμών στο απόσταγμα και τη συζήτηση γύρω από την δράση τής αιθανόλης στον οργανισμό μας.

Πολλά συγχαρητήρια στους υπεύθυνους των δράσεων!