Αρσάκεια Πατρών

Στα Αρσάκεια Σχολεία δίνουμε έμφαση στο συνδυασμό τής θεωρίας με το πείραμα στις Φυσικές Επιστήμες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι μαθητές να κατανοούν τα φαινόμενα, να εμπεδώνουν τη θεωρία, να αποκτούν κριτική σκέψη και να καλλιεργούν σχετικές δεξιότητες.

Έτσι, οι μαθητές τής Β΄ τάξης τού Αρσακείου Λυκείου Πατρών, στα πρότυπα εργαστήρια που διαθέτει το Σχολείο μας, μελέτησαν τον όξινο χαρακτήρα των καρβοξυλικών οξέων. Η συγκεκριμένη εργαστηριακή άσκηση ονομάζεται "τιτλοδότηση οξικού οξέος από πρότυπο διάλυμα ανθρακικού νατρίου" και πραγματοποιήθηκε υπό την καθοδήγηση τού κ. Ν. Γιαννακόπουλου, χημικού, MSc-MEd. To οπτικό αποτέλεσμα είναι η αλλαγή τού χρώματος τού δείκτη (π.χ. φαινολοφθαλεϊνη) και δευτερευόντως η παύση τής έκλυσης (παραγωγής) αερίου διοξειδίου τού άνθρακα με τη μορφή φυσαλίδων.