Αρσάκεια Πατρών
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΑΣ

Αγ. Παρασκευής, Πλατάνι Ρίου, 265 04

Tηλ. κέντρο: 2610 990350 / Εσ. 504, 514

lyk-p@arsakeio.gr


Θἐση των Αρσακείων Σχολείων Πάτρας στο Google Maps

Προβολή μεγαλύτερου χάρτη