Αρσάκεια Πατρών

Το Αρσάκειο Γυμνάσιο Πατρών με την Υποστήριξη του Τμήματος Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Πατρών, σε συνεργασία με Καθηγητές Τμημάτων του οικείου Πανεπιστημίου και την υποστήριξη του ΠΕΚΕΣ Δυτικής Ελλάδας δια της Συμβούλου Εκπαίδευσης παιδαγωγικής ευθύνης του Αρσακείου Γυμνασίου Πατρών, διοργανώνει Μαθητικό Συνέδριο με τίτλο «Εξερευνώντας την Τεχνητή και την Συναισθηματική Νοημοσύνη: Προκλήσεις και Προοπτικές στην κοινωνία του Μέλλοντος».

 

Καθώς οι νέες τεχνολογίες αποκτούν όλο και μεγαλύτερη σημασία στη ζωή μας, είναι σημαντικό για τους μαθητές μας να κατανοήσουν τις δυνατότητες, τις επιπτώσεις και τις προκλήσεις που προκύπτουν. Το μαθητικό συνέδριο στοχεύει να δώσει τη ευκαιρία στους μαθητές να εξερευνήσουν την επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης και της συναισθηματικής νοημοσύνης στην κοινωνία, να επεκτείνουν τις γνώσεις τους, να εξερευνήσουν τις ηθικές διαστάσεις της τεχνολογίας και να αναπτύξουν κριτική σκέψη. Οι συμμετέχοντες μέσα από ομιλίες, εργαστήρια και συζητήσεις, θα διερευνήσουν την ηθική διάσταση της τεχνολογίας, θα εξερευνήσουν πώς η τεχνητή νοημοσύνη και η συναισθηματική νοημοσύνη μπορούν να ενσωματωθούν στην καθημερινή μας ζωή, θα διερευνήσουν τον ρόλο των ηθικών προκλήσεων που προκύπτουν από την εφαρμογή αυτών των νέων τεχνολογιών και θα συζητήσουν για τα ηθικά πλαίσια και τις κατευθυντήριες αρχές που πρέπει να καθορίζουν τις ενέργειές μας. Οι Θεματικοί άξονες που θα εξεταστούν είναι:

Εφαρμογή της Τεχνητής Νοημοσύνης και της Συναισθηματικής Νοημοσύνης στον τομέα της υγείας και την ιατρική.
Ρομποτική και αυτοματισμός: Η εξέλιξη της Τεχνητής και Συναισθηματικής Νοημοσύνης στην ανάπτυξη ρομποτικών συστημάτων και οι επιπτώσεις στην αλληλεπίδραση με ανθρώπους.
Εφαρμογή της Τεχνητής και Συναισθηματικής Νοημοσύνης στην εκπαίδευση και την ατομική προσαρμογή.
Εφαρμογή της Τεχνητής και Συναισθηματικής Νοημοσύνης στον τομέα της τέχνης και της δημιουργικότητας.

001