Αρσάκεια Πατρών
Οι καθηγήτριες κ. Αικατερίνη Γεωργίου (φιλόλογος), Πατρούλα Καφούσια (καθηγήτρια Αγγλικών) και Μαρία Ζαχαροπούλου (καθηγήτρια Γαλλικών) τού Αρσακείου Γυμνασίου Πατρών παρουσίασαν εισηγήσεις στο 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο «Διδακτικές Διαδρομές στο σημερινό Σχολείο», το οποίο διεξήχθη στην Πάτρα από 5 μέχρι 7 Οκτωβρίου 2018 και διοργανώθηκε από το Πειραματικό Λύκειο τού Πανεπιστημίου Πατρών, υπό την αιγίδα τού Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων και τού Πανεπιστημίου Πατρών.
Οι εισηγήσεις είχαν θέμα:
• «Με όχημα την τέχνη διδάσκουμε την ανθρωπιά», κ. Αικατερίνη Γεωργίου (ΠΕ 02).
• «Η προσομοίωση τού Συμβουλίου Ηνωμένων Εθνών (Model United Nations) ως ολοκληρωμένη μαθησιακή
   εμπειρία στην ξενόγλωσση εκπαίδευση»,
 κ. Πατρούλα Καφούσια (ΠΕ 06).
«Μια φορά και έναν καιρό ήταν μια ομάδα Γαλλικών: βιωματικές και παιγνιώδεις δραστηριότητες στην τάξη
   των Γ
αλλικών», κ. Μαρία Ζαχαροπούλου (ΠΕ 05).