Αρσάκεια Πατρών
Η καθηγήτρια Γερμανικών (ΠΕ07) τού Αρσακείου Γυμνασίου Πατρών κ. Ελένη Τερζή ολοκλήρωσε με επιτυχία και με μερική υποτροφία τού Goethe-Institut Athen το τμήμα επιμόρφωσης "Διδασκαλία τής γερμανικής γλώσσας ως ξένης γλώσσας σε εφήβους".
Η επιμόρφωση, διάρκειας από τις 20 Αυγούστου έως και τις 7 Οκτωβρίου 2018, αποτελεί την ενότητα 10 τής επιμορφωτικής σειράς "Μαθαίνω να διδάσκω Γερμανικά" (DLL), η οποία απευθύνεται σε καθηγητές Γερμανικών, κυρίως δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που επιθυμούν να εμβαθύνουν και να εξειδικεύσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους.
Η συγκεκριμένη επιμόρφωση-μετεκπαίδευση στα Γερμανικά ως ξένης γλώσσας παγκοσμίως αποτελούνταν από διαδικτυακή φάση αυτο-μάθησης 3 εβδομάδων (περίπου 75-90 ωρών) με τη βοήθεια τής πλατφόρμας τού Goethe-Institut και εξαήμερη φάση φυσικής παρουσίας (6-8 ωρών ημερησίως) και ολοκληρώθηκε με την εκπόνηση και την τεκμηρίωση ενός διερευνητικού Project με τον τίτλο "Εφαρμογή τού διαδικτυακού εργαλείου Wordle για την εισαγωγή σε μια νέα διδακτική ενότητα" .