Αρσάκεια Πατρών
Η κ. Ελένη Τερζή, καθηγήτρια Γερμανικών (ΠΕ07) τού Αρσακείου Γυμνασίου Πατρών παρακολούθησε  σεμινάριο-επιμόρφωση διάρκειας 30 ωρών με θέμα "Λύσεις διαχείρισης τάξης για καθηγητές: νέες μέθοδοι, αποτελεσματικά κίνητρα, συνεργασία και στρατηγικές αξιολόγησης". Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στο Βερολίνο από τις 12 έως 17 Νοεμβρίου 2018 στο πλαίσιο τού προγράμματος Erasmus+ Teacher Training Course.
Το συγκεκριμένο σεμινάριο παρέχει τη δυνατότητα στους καθηγητές να μάθουν περισσότερα για την αποτελεσματική διαχείριση μιας σύγχρονης τάξης, να μπορούν να ενθαρρύνουν τους μαθητές για δράση και ενεργό συμμετοχή στη μάθηση χρησιμοποιώντας τις πιο μοντέρνες τεχνικές και εργαλεία στην τάξη.
Τα έξοδα τού σεμιναρίου, η διαμονή και η μετακίνηση τής καθηγήτριας καλύφθηκαν από το ΙΚΥ- Erasmus+, κινητικότητα καθηγητών.