Αρσάκεια Πατρών

Στο πλαίσιο τού ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ "Subscribed", εκπαιδευτικοί από το Αρσάκειο Γυμνάσιο Πατρών, αλλά και από τα συνεργαζόμενα σχολεία των εταίρων, παρακολούθησαν μια εξ αποστάσεως επιμόρφωση, διάρκειας 15 ωρών, που βήμα βήμα τούς εξήγησε πώς να φτιάξουν το δικό τους εκπαιδευτικό βίντεο, εντάσσοντας με αυτόν τον τρόπο αποτελεσματικά διαδραστικές μεθόδους διδασκαλίας στην τάξη τους.

Μπορείτε να δείτε εδώ όλες τις πληροφορίες για το πώς μπορούν οι εκπαιδευτικοί να επιχειρήσουν μια τέτοια καινοτομία. 

Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός: κ. Άννα Χαλκίδη