Αρσάκεια Πατρών
Ενημερώνονται οι γονείς τού Αρσακείου Νηπιαγωγείου Πατρών ότι η Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία έχει δημιουργήσει την ψηφιακή πλατφόρμα e-arsakeio, στην οποία αναρτάται πλούσιο και αξιόλογο εκπαιδευτικό υλικό για τους μαθητές όλων των τάξεων των Σχολείων, ξεκινώντας από το Νηπιαγωγείο.
Οι διαδραστικές ασκήσεις για τα νήπια είναι κατάλληλα σχεδιασμένες ώστε να ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντα και στις ανάγκες αυτής τής ηλικιακής ομάδας, με στόχο η μαθησιακή διαδικασία να είναι ευχάριστη, δημιουργική και πάντοτε με παιγνιώδη μορφή.
Το υλικό αυτό σχεδιάζεται από ομάδες εκπαιδευτικών και Συντονιστών όλων των ειδικοτήτων των Σχολείων, δοκιμάζεται, εμπλουτίζεται και ανανεώνεται διαρκώς.
Τα νήπια θα έχουν την ευκαιρία να «παίξουν» με τις διαδραστικές ασκήσεις που έχουν δημιουργηθεί -ανά μαθησιακό τομέα- στο σπίτι τους, μέσα στο ασφαλές περιβάλλον τής ψηφιακής πλατφόρμας e-arsakeio, πάντα βέβαια με τη διακριτική βοήθεια και καθοδήγηση των γονέων τους.
Στο πλαίσιο των δράσεων Φιλαναγνωσίας, στο Αρσάκειο Νηπιαγωγείο Πατρών λειτουργεί πρόγραμμα Δανειστικής Βιβλιοθήκης για τους μικρούς μαθητές.
Τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να δανείζονται από τη βιβλιοθήκη τού τμήματός τους επιλεγμένα βιβλία, κατάλληλα για την ηλικία τους. Κάθε μαθητής θα κρατά το βιβλίο που δανείστηκε για μερικές ημέρες στο σπίτι του.
Έτσι οι γονείς έχουν τη δυνατότητα να το διαβάσουν μαζί του και στη συνέχεια, εάν το παιδί επιθυμεί, θα μπορεί να ζωγραφίσει ό,τι του έκανε εντύπωση από το συγκεκριμένο βιβλίο.
Τα βιβλία πρέπει να διατηρούνται σε πολύ καλή κατάσταση και επιστρέφονται εγκαίρως μέσα στις συγκεκριμένες υφασμάτινες τσάντες τους.