Αρσάκεια Πατρών

 Το Αρσάκειο Νηπιαγωγείο Πατρών ιδρύθηκε το 1891, μαζί με τα Σχολεία των άλλων βαθμίδων. Διέκοψε τη λειτουργία του το 1918 και επαναλειτούργησε το 1953. Το 2004 μεταστεγάστηκε στα νέα, σύγχρονα, ιδιόκτητα διδακτήρια των Αρσακείων Σχολείων, τα οποία έχουν κτιστεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές τής μοντέρνας αρχιτεκτονικής και τής σύγχρονης ευρωπαϊκής σχολειοδομίας σε οικόπεδο εκτάσεως 40 στρεμμάτων, στην περιοχή Πλατάνι τού Δήμου Ρίου Πατρών. Η υποδειγματική παρουσία του στη ζωή τής πόλης αποδεικνύεται από τον τρόπο που το έχουν αγκαλιάσει οι κάτοικοι τής αχαϊκής πρωτεύουσας.