Αρσάκεια Θεσσαλονίκης
Το Αρσάκειο Λύκειο Θεσσαλονίκης συνεχίζει με συνέπεια τις δράσεις του που αφορούν στη δημοκρατία, στον κοινοβουλευτισμό και στην ευρωπαϊκή τους διάσταση. Μέσα από ερεθίσματα που προσφέρει στους μαθητές, τους ωθεί στην ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση γύρω από τη λειτουργία τού Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τον θεσμικό του ρόλο και τη συμβολή του στη δημοκρατία στην Ευρώπη, καθώς είναι το μοναδικό όργανο που εκλέγεται απευθείας από τους Ευρωπαίους πολίτες.
Έτσι, ύστερα από αξιολόγηση των δράσεων που υπέβαλε το Σχολείο στο γραφείο τής Αντιπροσωπίας τού Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα, το Αρσάκειο Λύκειο Θεσσαλονίκης ανακηρύχθηκε και για τη σχολική χρονιά που πέρασε «Σχολείο πρεσβευτής τού Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου». Οι δράσεις που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα "Σχολικοί πρέσβεις τού Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου/ EP School Ambassadors Programme", στο οποίο συμμετέχει το Σχολείο από την αρχική του φάση το 2015, υλοποιήθηκαν με τη συμβολή μαθητών που βραβεύτηκαν στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 20 Ιανουαρίου 2017 στο ξενοδοχείο Mediterranean Palace. Οι μαθητές που εκπροσώπησαν το Αρσάκειο ήταν ο Φίλιππος-Ιωάννης Κατσαρίδης και η Χρυσή-Μαρία Μυστακίδου, από την Γ΄ τάξη, και η Άννα Αθανασίου και η Αφροδίτη Καράταγλη, από τη Β΄ τάξη, οι οποίοι  βραβεύτηκαν από την ευρωβουλευτή κ. Σπυράκη και τον υπεύθυνο τής Αντιπροσωπείας τού ΕΚ στην Αθήνα κ. Αντωνακόπουλο. Στην εκδήλωση βραβεύτηκε επίσης και η υπεύθυνη καθηγήτρια τού προγράμματος οικονομολόγος κ. Μαρία-Αμαλία Βέργουλα.
Το πρόγραμμα "Σχολικοί πρέσβεις τού Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου" είναι πρόγραμμα τού Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που υλοποιείται τακτικά σε 6 χώρες (Γερμανία, Γαλλία, Πολωνία, Ισπανία, Ολλανδία, Ιρλανδία) και πιλοτικά στην Ελλάδα και τη Μάλτα και αποσκοπεί στη διάδοση των αξιών τής ευρωπαϊκής κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, καθώς και στην ενημέρωση και την προβολή τού θεσμικού ρόλου τού Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Η συγκεκριμένη δράση υποστηρίζεται από το Υπουργείο Παιδείας και το Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Έρευνας, Ανάπτυξης και Διαπανεπιστημιακής Συνεργασίας (ERDIC) τού τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών τού Πανεπιστημίου Πειραιά, καθώς και από την Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση τού Υπουργείου Παιδείας.