Αρσάκεια Θεσσαλονίκης
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η συμμετοχή των Αρσακείων Θεσσαλονίκης στη 2η Πανελλήνια Μαθητική Προσομοίωση των Επιτροπών τού ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, με τίτλο «Μαθητές σε Ρόλο Διπλωμάτη».
Η προσομοίωση, που διοργάνωσε η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση "ΡΟΗ", και στην οποία συμμετείχαν μαθητές από 84 σχολεία τής Ελλάδας και τής Κύπρου, διεξήχθη στη Θεσσαλονίκη από 15 ώς 17 Δεκεμβρίου 2017, με γλώσσα εργασίας την Ελληνική, επικεντρώθηκε στη διαδικασία ενώπιον των διαφόρων επιτροπών, που δημιουργήθηκαν και λειτουργούν στο πλαίσιο των διεθνών πράξεων προστασίας των δικαιωμάτων τού ανθρώπου, και αφορούσε σε μερικές από τις σημαντικότερες συμβάσεις τού ΟΗΕ, το περιεχόμενο των οποίων είναι σημαντικό να αποτελέσει αντικείμενο εκπαίδευσης όλων των μαθητών τής χώρας μας.
Την ομάδα συμμετοχής απετέλεσαν μαθητές τού Λυκείου και τού Γυμνασίου αξιοποιώντας συναφή διδακτικά αντικείμενα στο σχολικό πρόγραμμα.
Οι μαθητές μας συμμετείχαν με ενθουσιασμό και απεκόμισαν άριστες εντυπώσεις.
Αναλαμβάνοντας την εκπροσώπηση διαφόρων χωρών-μελών τού ΟΗΕ ενημερώθηκαν για ζητήματα, συνθήκες και καταστάσεις που απασχολούν τον σύγχρονο κόσμο και αντιλήφθηκαν ότι η παγκόσμια κοινότητα αποτελεί ένα σύνολο στο οποίο όλα αυτά αλληλεπιδρούν.
Παράλληλα, επιμορφώθηκαν για το πλαίσιο στο οποίο λειτουργεί ο ΟΗΕ και το οποίο διέπεται από το διεθνές δίκαιο και χρησιμοποιεί τις αρχές τής διεθνούς διπλωματίας.
Με τη νοοτροπία τού πολίτη τού κόσμου πλέον, οι μαθητές συνειδητοποίησαν ότι μπορούν, αναπτύσσοντας ταυτόχρονα τις ρητορικές τους ικανότητες, να διαφυλάξουν και να διεκδικήσουν την προάσπιση των δικαιωμάτων τού ανθρώπου, χρησιμοποιώντας τη διαπραγμάτευση και τις διαδικασίες εφαρμογής των σχετικών διεθνών συμβάσεων τού ΟΗΕ.
Την υποστήριξη τής ομάδας των μαθητών των Αρσακείων Σχολείων (προετοιμασία και συνοδία των μαθητών) ανέλαβαν οι καθηγήτριες κ. Μαρία Αμαλία Βέργουλα (οικονομολόγος) και Αντωνία Κ. Βουλγαράκη (φιλόλογος).
Φωτογραφίες και εντυπώσεις των μαθητών αναρτήθηκαν στο ιστολόγιο τού Λυκείου μας στον σύνδεσμο: http://arsakeiolykeiothess.blogspot.gr/2018/01/blog-post.html