Αρσάκεια Θεσσαλονίκης
Εξαιρετική επιτυχία σημείωσε η Διημερίδα Επιμόρφωσης των καθηγητών Φυσικής Αγωγής που φιλοξενήθηκε στο κλειστό γυμναστήριο των Αρσακείων Σχολείων Θεσσαλονίκης τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας.


Περισσότεροι από πεντακόσιοι καθηγητές Φυσικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από σχολεία τής Θεσσαλονίκης και τής Χαλκιδικής προσήλθαν στις εγκαταστάσεις των Σχολείων και παρακολούθησαν τις εργασίες τού σεμιναρίου.
Την Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου 2016 οι εκπαιδευτικοί κ. Φρειδερίκος Αθανάσιος, Λευθερούδης Θεόδωρος, Χατζηζήσης Αθανάσιος και ο Σχολικός Σύμβουλος δρ Οξύζογλου Νικόλαος παρουσίασαν με βιωματικό τρόπο το πρακτικό μέρος τής επιμόρφωσης με την ενεργό συμμετοχή των ίδιων των επιμορφούμενων.
Την Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2016 παρουσιάστηκαν πέντε εκπληκτικές εισηγήσεις ως εξής:
Ο δρ Οξύζογλου μίλησε στους παρισταμένους για «Τα νέα δεδομένα τής σχολικής Φυσικής Αγωγής και τις προοπτικές αναβάθμισής της», ο κ. Διγγελίδης Νικόλαος, αναπληρωτής καθηγητής στη Διδακτική τής Φυσικής Αγωγής ΣΕΦΑΑ Θεσσαλίας, παρουσίασε «Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για τη Φυσική Αγωγή στο Λύκειο: Διά βίου άσκηση για υγεία και ποιότητα ζωής», ο κ. Χατζόπουλος Δημήτριος, επίκουρος καθηγητής ΣΕΦΑΑ Θεσσαλονίκης, ανέπτυξε το θέμα: «Γλώσσα σώματος τού εκπαιδευτικού Φυσικής Αγωγής», ο κ. Αθανάσιος Παπαϊωάννου, καθηγητής ΤΕΦΑΑ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, παρουσίασε το εργαστήριο Αθλητικής Ψυχολογίας ΤΕΦΑΑ Θεσσαλίας και ανέπτυξε το θέμα «Όλα είναι στην καρδιά μας», ενώ ο καθηγητής κ. Θεοδωράκης Γιάννης, επίσης από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, μίλησε για την «Υγεία και ποιότητα ζωής μέσα από το μάθημα τής Φυσικής Αγωγής».