Αρσάκεια Θεσσαλονίκης
Ένα πολύ ενδιαφέρον, βιωματικό και παραγωγικό σεμινάριο επιμόρφωσης με θέμα το STEAM παρακολούθησαν οι εκπαιδευτικοί των Αρσακείων Δημοτικών και των Αρσακείων Νηπιαγωγείων Θεσσαλονίκης και Ιωαννίνων. Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 6 Σεπτεμβρίου 2017 στα Αρσάκεια Σχολεία Θεσσαλονίκης.
Εισηγητές ήταν η κ. Σ. Σταθοπούλου, Αναπληρώτρια Συντονίστρια Σύμβουλος τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας και ο κ. Α. Μαυρομάτης, μαθηματικός, διδάσκων-ερευνητής στο Τμήμα Εικαστικών-Εφαρμοσμένων Τεχνών τού Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.
Το STEΑM είναι μια διαθεματική εκπαιδευτική πρόταση που ενσωματώνει ως βασικές συνιστώσες της την επιστήμη (Science), την τεχνολογία (Technology), τη μηχανική (Engineering), την τέχνη (Art) και τα μαθηματικά (Mathematics) και από τη σχολική χρονιά 2017-2018 εντάσσεται στο ωρολόγιο πρόγραμμα των Αρσακείων στο πλαίσιο των πολιτιστικών δραστηριοτήτων.
Στις δύο ζώνες των εργαστηριών, οι εκπαιδευτικοί χωρίστηκαν σε ομάδες προκειμένου να συνεργαστούν και ως «μαθητές» να επεξεργαστούν το υλικό των κατασκευών τού STEAM. Στο πρώτο εργαστήριο κατασκεύασαν μία κινητή γέφυρα και στο δεύτερο μία αεροπνευματική κατασκευή φορτηγό αυτοκίνητο.
Το σεμινάριο ήταν εποικοδομητική και πολύ χρήσιμη εμπειρία για όλους τους εκπαιδευτικούς που είχαν την ευκαιρία και την τύχη να το παρακολουθήσουν, γιατί έτσι θα έχουν την κατάλληλη κατάρτιση και εμπειρία ώστε να υλοποιήσουν όσα έμαθαν στην τάξη.