Αρσάκεια Τιράνων
Στο σχολείο μας απενεμήθη η Ευρωπαϊκή Ετικέτα Ποιότητας (European Quality Label) από την Εθνική Υπηρεσία Στήριξης για τη επιτυχή συμμετοχή των μαθητών τής Ι΄ τάξης τού Αρσακείου Ελληνοαλβανικού Κολεγίου Τιράνων κατά το σχολικό έτος 2015-2016 στη δράση τού προγράμματος e-Twinning «Υιοθετήστε ένα αρχαίο θέατρο» (“Shared treasures: Let’s adopt and cherish our ancient theatres”), που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο τού μαθήματος τής Ελληνικής Γλώσσας.
Υπεύθυνη για την επιτυχή ολοκλήρωση τού προγράμματος ήταν η εκπαιδευτικός κ. Φρόσω Παππά, καθηγήτρια τής Ελληνικής Γλώσσας.
Οι μαθητές τού Αρσακείου Ελληνοαλβανικού Κολεγίου Τιράνων «υιοθέτησαν» το αρχαίο αμφιθέατρο τού Δυρραχίου και με σειρά δράσεων προώθησαν την ανάδειξή του.
Παράλληλες δράσεις ανέλαβαν τα σχολεία Αρσάκειο Γυμνάσιο Ιωαννίνων, Β΄ Αρσάκειο-Τοσίτσειο Γυμνάσιο Εκάλης, 4o Γυμνάσιο Πρέβεζας και το Orso Mario Corbino τής Ιταλίας, ώστε να προβάλουν τα αρχαία θέατρα τής δικής τους περιοχής, διαμορφώνοντας ένα διακρατικό μέτωπο στήριξης και ανάδειξης των μνημείων τού ευρωπαϊκού πολιτισμού.

Një sukses tjetër u arrit në mënyrën më të mirë! Shkollës tonë iu dha Etiketa e Cilësisë Evropiane (European Quality Label) nga Shërbimi Kombëtar i Mbështetjes për pjesëmarrjen e suksesshme të nxënësve të klasës së 10të të vitit shkollor 2015-2016, në aktivitetin e programit eTwinning «Adopto një teatër të lashtë» (“Shared treasures: Let’s adopt and cheris our ancient theatres”), i cili u organizua në kuadër të mësimit të gjuhës greke. Përgjegjëse për përfundimin me sukses të programit ishte filologia Froso Papa, mësuese e gjuhës greke.
Nxënësit e Kolegjit greko-shqiptar Arsakeio e Tiranës “adoptuan” Amfiteatrin e lashtë të Dyrrahut dhe nëpërmjet një sërë aktivitetesh promovuan vlerën e tij. Njëkohësisht u morën përsipër aktivitete paralele dhe shkollat Arsakeio Kolegji i Janinës, Kolegji i 2të –Tositseio i Ekalit, Shkolla e 4rt e Prevezës dhe Orso Mario Corbino i Italisë, me qëllim që të promovojnë teatrot e lashta të zonës së tyre, duke formuar kështu një «front» ndërkombëtar të mbështetjes dhe promovimit të monumenteve të Qytetërimit Evropian.
Falenderojmë partnerët tanë për bashkëpunimin e shkëlqyer dhe kreativ! Ευχαριστούμε!