Αρσάκεια - Τοσίτσεια Εκάλης
Η ανάπτυξη τής δημιουργικότητας και τής δεξιοτεχνίας καθώς και η καλλιέργεια τής αισθητική αγωγής ήταν ο στόχος τού προγράμματος «Η περιπέτεια τού ζώου μέσα στην τέχνη» που παρακολούθησαν οι μαθητές τής Α΄ τάξης τού Α΄ Αρσακείου Δημοτικού Ψυχικού στις 22 Ιανουαρίου στο Κέντρο Τέχνης Παιδιού. Αρχικά έγινε γνωστική προσέγγιση στο θέμα, με χρήση κατάλληλου εποπτικού και πληροφοριακού υλικού. Στη συνέχεια, τα παιδιά δημιούργησαν στο εικαστικό εργαστήρι τα δικά τους ομαδικά έργα εμπνευσμένα από το θέμα τού προγράμματος και ακολουθώντας συγκεκριμένη μεθοδολογία.