Ημερολόγιο

Οκτώβριος 2023
Τον προηγούμενο μήνα   Τον επόμενο μήνα
Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
week 40 1 2 3 4 5 6 7
week 41 8 9 10 11 12 13 14
week 42 15 16 17 18 19 20 21
week 43 22 23 24 25 26 27 28
week 44 29 30 31
Τα τελευταία χρόνια σε όλες τις οικονομικά εύρωστες χώρες οι Τεχνολογίες τής Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) εισήλθαν δυναμικά σε όλους τους τομείς των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων, μεταξύ των οποίων και στην εκπαίδευση. Ο διαδραστικός πίνακας (interactive whiteboard), ο οποίος άρχισε να κάνει δειλά-δειλά την εμφάνισή του και στις ελληνικές σχολικές αίθουσες, αποτελεί ίσως το κορυφαίο τεχνολογικό επίτευγμα στην υπηρεσία τής εκπαίδευσης. Αδιαμφισβήτητα, οι πολύμορφες τεχνικές προδιαγραφές τού διαδραστικού πίνακα δίνουν τη δυνατότητα στον ειδικά καταρτισμένο εκπαιδευτικό να τις αξιοποιήσει προς όφελος τής διδασκαλίας και τής παιδαγωγικής σχέσης με τους μαθητές.

Σκοπός τής παρούσας έρευνας ήταν να διερευνηθεί η στάση των καθηγητών τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας απέναντι σε διάφορα θέματα που άπτονται τόσο τής εφαρμογής των νέων τεχνολογιών από τους ίδιους και τους μαθητές όσο και τής αξιοποίησης των διαδραστικών πινάκων που υπάρχουν στις αίθουσες των Αρσακείων Σχολείων και ακόμη να εντοπιστούν οι παράγοντες που δρουν προτρεπτικά ή αποτρεπτικά στη χρήση τους. Η έρευνα διεξήχθη κατά το σχολικό έτος 2011-2012 με δείγμα 146 καθηγητές όλων των ειδικοτήτων των Αρσακείων Γυμνασίων Ψυχικού, Εκάλης, Θεσσαλονίκης και Πατρών. Για τη διερεύνηση τής στάσης των εκπαιδευτικών χρησιμοποιήθηκε το «Ερωτηματολόγιο για τη Χρήση Νέων Τεχνολογιών και Διαδραστικού Πίνακα».

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση τής έρευνας, καθώς και η ανάλυση των ευρημάτων πραγματοποιήθηκε από τον κ. Παντελή Κατηνιώτη, καθηγητή – Σύμβουλο Επαγγελματικού Προσανατολισμού, τον κ. Ευάγγελο Αργυράκη, καθηγητή Μαθηματικών και Πληροφορικής, και τον κ. Φώτη Κοτσαλίδη, καθηγητή Μαθηματικών, σε συνεργασία με τον Πρόεδρο τού Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής και Σύμβουλο τής Φ.Ε. κ. Σωτήριο Γκλαβά. Στην ερμηνεία των ευρημάτων και στη διατύπωση των συμπερασμάτων συνέβαλαν και οι καθηγητές των Σχολείων: κ. Μαρίλη Δουζίνα (φιλόλογος), κ. Στέλλα Νάκη (φιλόλογος), κ. Στέλλα Ανδρεαδάκη (μαθηματικός), κ. Άννα Τζώρτζη (Συντονίστρια Πληροφορικής).

Όπως προέκυψε από τα ευρήματα τής παρούσας έρευνας, είναι κοινή πεποίθηση τής πλειονότητας των καθηγητών που εργάζονται στα Αρσάκεια Γυμνάσια ότι η χρήση τού διαδραστικού πίνακα και των Τεχνολογιών τής Πληροφορίας και τής Επικοινωνίας αποτελούν πλέον αναπόσπαστο κομμάτι τής διδασκαλίας και συνολικά τής μαθησιακής διαδικασίας. Εάν κρίνουμε από την ανάλυση τής στάσης τους, οι περισσότεροι από αυτούς αντιμετωπίζουν τη νέα αυτή κατάσταση με θετικά συναισθήματα, ενώ σαφώς λιγότεροι με σκεπτικισμό. Σε κάθε περίπτωση, η χρήση τού διαδραστικού πίνακα και των ΤΠΕ δεν πρέπει να θεωρείται αυτοσκοπός και να πραγματοποιείται αποσπασματικά, αλλά να αποτελεί ένα παιδαγωγικό εργαλείο που διευκολύνει τη διδακτική πράξη και ενισχύει τη διαδικασία τής μάθησης στα χέρια ενός κατάλληλα επιμορφωμένου καθηγητή.
01