Ημερολόγιο

Μάρτιος 2024
Τον προηγούμενο μήνα   Τον επόμενο μήνα
Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
week 9 1 2
week 10 3 4 5 6 7 8 9
week 11 10 11 12 13 14 15 16
week 12 17 18 19 20 21 22 23
week 13 24 25 26 27 28 29 30
week 14 31
Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Ευρωπαïκή Επιτροπή το πρόγραμμα με τίτλο «Creative European School: C.L.I.C.K. (Computer science, Languagues, Inter-culture, Citizenship, Knowledge)» εγκρίθηκε  για επιχορήγηση στο πλαίσιο της δράσης ΚΑ2/Στρατηγικές Σύμπραξης αποκλειστικά μεταξύ Σχολείων του προγράμματος Erasmus+, στο οποίο το Αρσάκειο Γενικό Λύκειο Πατρών συμμετέχει ως εταίρος μαζί με άλλες πέντε χώρες (Λιθουανία, Ρουμανία, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία).

Το πολυπολιτισμικό και τεχνολογικό περιβάλλον και οι συνεχείς μεταβολές στις κοινωνίες, είναι παράγοντες που επιδρούν σημαντικά στο εκπαιδευτικό σύστημα. Τα σχολεία οφείλουν να προσαρμοστούν σε αυτές τις αλλαγές και να αναπτύξουν ένα περιβάλλον που να προάγει την ιδιότητα του πολίτη, τις ευρωπαϊκές αξίες, το σεβασμό της εθνικής και πολιτιστικής ποικιλομορφίας καθώς και την προώθηση της πρωτοβουλίας του κάθε παιδιού ώστε να εξασφαλίζεται η ευημερία του. Οι εκπαιδευτικοί σήμερα πρέπει να αναπτύξουν όχι μόνο επαγγελματικές δεξιότητες και γνώσεις, αλλά να προωθούν αξίες όπως η φροντίδα, η αφοσίωση, να καλλιεργούν τη δημιουργικότητα, την ευρύτητα πνεύματος και τη θετική σκέψη.

Οι κύριοι στόχοι του προγράμματος είναι:

1. Η προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των σχολείων εταίρων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να αυξηθούν τα κίνητρα των μαθητών στη μάθηση.

2. Η ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ των συνεργαζόμενων σχολείων με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας της μάθησης και της διδασκαλίας, καθώς και την εφαρμογή καλύτερων παιδαγωγικών στρατηγικών.

3. Η βελτίωση της κοινωνικής ένταξης των μαθητών από τα έξι εταιρικά ευρωπαϊκά σχολεία, η ανάπτυξη των ικανοτήτων τους για να εργαστούν σε διεθνείς ομάδες και η συνειδητοποίηση της σημασίας μιας διεθνούς συνεργασίας.

4. Η ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων, η επικοινωνία στη μητρική γλώσσα αλλά και σε ξένες γλώσσες, η διερεύνηση νέων τρόπων εκμάθησης, η ανάπτυξη κοινωνικών και πολιτικών ικανοτήτων και η διαμόρφωση πολιτισμικής συνείδησης.

5. Η ενθάρρυνση για τη συνειδητοποίηση της σημασίας της ευρωπαϊκής διάστασης μέσω πολιτιστικών, γλωσσικών και κοινωνικών δράσεων για να κατανοήσουν καλύτερα τη δική τους ταυτότητα αλλά και των άλλων στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, μέσω της ιστορίας, του πολιτισμού, των παραδόσεων, προκειμένου να μειωθούν οι προκαταλήψεις σχετικά με διαφορετικούς πολιτισμούς.

6. Την προώθηση της ιδιότητας του πολίτη, την καλλιέργεια της ευθύνης των πολιτών σε όλους τους μαθητές των σχολείων εταίρων, προκειμένου να εκπαιδευτούν οι μαθητές μας ως Ευρωπαίοι πολίτες, που να εμπλέκονται ενεργά στη διαμόρφωση της κοινωνίας και να καθορίζουν τις αρχές και τις αξίες της.

Στα πλαίσια αυτού του προγράμματος μαθητές από τις τάξεις Α΄ και Β΄ του Λυκείου, θα συναντηθούν με συμμαθητές τους, θα συνομιλήσουν, θα συνεργαστούν και θα μελετήσουν τις επιδράσεις του περιβάλλοντος στα εκπαιδευτικά συστήματα των συμμετεχόντων χωρών.

Υπεύθυνος για την υλοποίηση του προγράμματος: κ. Δημήτριος Βλαχοδημητρόπουλος ΠΕ04 Βιολόγος PhD.

Ο Διευθυντής
του Αρσακείου Γενικού Λυκείου Πατρών
Εμμανουήλ Πετράκης
Φυσικός PhD

erasmus picture